سیستم‌ها

 • امکانات جانبی

قفل مشاهده اطلاعات و گرفتن گزارش

 • تعداد قفل مشاهده پیش فرض : 0
 • قیمت: 0 ریال

تعداد کاربر اضافه بر پیش فرض

 • تعداد کاربر پیش فرض : ۱ کاربر
 • قیمت: 0 ریال

تعداد بانک اطلاعاتی (چند شرکتی)

 • تعداد شرکت پیش فرض : ۳ شرکت
 • قیمت: 0 ریال
 • اطلاعات تکمیلی

  • 8,000,000 ریال
  • 720,000 ریال
  • 8,720,000 ریال