رافع ویژه

سیستم‌ها

 • امکانات جانبی

تعداد کاربر همزمان

 • تعداد کاربر پیش فرض : ۱ کاربر
 • قیمت: 0 ریال

تعداد بانک اطلاعاتی (چند شرکتی)

 • تعداد شرکت پیش فرض : ۳ شرکت
 • قیمت: 0 ریال
 • اطلاعات تکمیلی

  • 45,000,000 ریال
  • 4050,000 ریال
  • 49,050,000 ریال